top of page

Čo to je?

Pocitová mapa je nástroj, ktorý ponúka možnosť aktívneho zapojenia občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Ide o prostriedok participatívnej tvorby verejného priestoru.
 

Pocitové mapy tak vytvárajú jeden z podporných podkladov pre plánovanie investičných akcií, vytváranie koncepcií dopravy, či zelene.

Prečo to je?

Pocitové mapy vznikli ako podporný nástroj pre tvorbu Manuálu verejných priestranstiev mesta Prešov. Cieľom bolo použiť nástroj, ktorý uľahčí participatívny zber dát na úrovni mesta, a napomôže skvalitniť výsledný materiál.

Spolu s platformou Verejné priestory má za cieľ prispieť k nárastu záujmu o verejné priestory na celonárodnej úrovni. Výsledky z nej budú prístupné ako samosprávam, tak verejnosti.

Ako to funguje?

Do mapy budete postupne označovať miesta, ktoré sa budú pridržiavať štyroch kategórií; Atraktívnosť priestorov, Doprava, Zeleň a Bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve otázky.
Dokopy Vám tak položíme 8 otázok k rozličným Slovenským mestám. Ku každej otázke môžete označiť aj viacero miest. Tiež sa potešíme stručnému popisu, prečo sa Vám dané miesto páči, alebo nepáči.

Vizualizácia výsledkov 

bottom of page