top of page

3. apríl 2018 

Pocitové mapy na TA3

Pocitová mapa umožňuje ľuďom ovplyvniť podobu ich mesta

Čoraz viac slovenských miest sa pridáva k nevšednému projektu, v ktorom môžu ľudia zadefinovať budúcu podobu ulíc, parkov či drobnej architektúry. Stačí, ak svoje pripomienky a postrehy zaznačia do novej pocitovej mapy. Myšlienka pôvodne vznikla v Prešove, no pre veľký záujem zo strany obyvateľov sa rýchlo rozšírila ďalej.

bottom of page