top of page

3. marec 2018 

Participácia verejnosti —​

verejná diskusia 

V rámci projektu Manuál tvorby verejného priestoru mesta Prešov sa v kaviarni LIBRESSO uskutočnila verejná diskusia,  ktorej nosným obsahom bola participácia verejnosti na identifikácii negatívne ale aj pozitývne vnimaných lokalít mesta, ako podpora uvedenia online platformy PocitovéMapy.sk.

Súčasťou diskusie bola aj prezentácia združení a jednotlivcov, ktorý sa nezištne venujú verejným priestorom.

bottom of page