top of page

16. august 2018 

Ak má byť mesto pre ľudí, musíte vedieť, ako sa v ňom cítia

Interaktívny projekt Pocitové mapy prispieva k lepšej tvorbe verejných priestorov v mestách.

Ako ľudia vnímajú mesto? Ktoré miesta sa im páčia a majú ich radi? Kde majú problémy s bicyklovaním? V ktorých lokalitách im chýbajú zelené plochy? Kde sa necítia bezpečne?

Kto pozná odpovede na tieto otázky, vie zodpovednejšie a lepšie plánovať mesto. Zberu takýchto dát sa dlhodobo venujú štatistici, doteraz však boli závislí od dotazníkových prieskumov, ktoré majú svoje limity. O podobe verejných priestorov potom väčšinou rozhodujú samosprávy, ktorých stratégie však nemusia byť v súlade s predstavami a potrebami obyvateľov.

Do tejto situácie dnes vstupujú interaktívne technológie, ktoré môžu zber názorov obyvateľov výrazne zefektívniť a zároveň lepšie vyhodnotiť. U nás sa tak deje pod hlavičkou Pocitových máp.

Názor obyvateľa

Michal Burák z košického architektonického štúdia Atrium ukazuje na veľkú mapu Prešova zavesenú na stene. Celá je posiata malými farebnými nálepkami. Ide o offline verziu zberu názorov občanov, ktorú použili na diskusnom večere k téme verejných priestorov v Prešove. Po skončení diskusie návštevníkom oznámili, že sa spúšťa webová verzia Pocitových máp a že prostredníctvom interaktívnej internetovej stránky môžu svoj názor na stav verejných priestorov v meste prejaviť aj za počítačom či tabletom. „Bolo to v piatok a už do pondelka sme mali zaznamenaných asi dvetisíc pocitov. To nás príjemne prekvapilo,“ hovorí Michal Burák.

O čo teda ide? Pocitové mapy sú online nástroj na zber spätnej väzby od obyvateľov na stav verejných priestorov v meste, kde žijú. Na online mape konkrétneho mesta môžu používatelia vyjadriť svoj „pocit“ k štyrom základným témam – kvalite verejných priestorov, možnostiam cyklodopravy a pešieho pohybu, úrovni zelene a pocitu bezpečnosti. Môžu zodpovedať niekoľko otázok a prejaviť pozitívny či negatívny postoj. Používatelia Pocitových máp označujú na interaktívnej mape konkrétne lokality, v prípade pešieho pohybu a cyklotrás vyznačujú ich línie. Ku všetkým miestam môžu napísať aj vlastné postrehy a poznámky.

Nástroj sa z pilotného Prešova postupne rozšíril na ďalšie slovenské mestá. Za pár mesiacov prevádzky už Pocitové mapy zaznamenali vyše 40-tisíc pocitov. Ktoré mestá sú najaktívnejšie?

bottom of page